--- Tại sao chúng tôi chọn Kurabo ? ---

--- Tại sao chúng tôi chọn Kurabo ? ---

+ Nhắc đến Nhật Bản, là nhắc đến chất lượng, và độ tỉ mỉ trong từng sản phẩm.
 
+ Cùng chung chí hướng về văn hóa Công Ty, chúng tôi muốn làm ra những sản phẩm hoàn hảo. Mỗi ngày trôi qua, Denim sẽ trở nên xanh, và sạch hơn. Thân thiện với môi trường nói chung, và đời sống con người nói riêng.
 
+ Copper Denim muốn những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi, về văn hóa Denim Sống ( Raw Denim ). Và Copper đơn giản đã chọn nhà dệt tốt nhất Nhật Bản, nhằm hiện thực hóa mong mỏi phía trên.
 
--- Why did we choose Kurabo ? ---
 
+ Choosing Kurabo Denim Mills, we simply want our customers to have the best experiences, with Raw denim, in Vietnam.
 
+ Talking about Japan 🇯🇵, we are talking about quality, and details.
 
+ Having the same core values, everyday perfecting our products. And our Denims are being more eco-friendly, not only making a better enviroment, but also better experiences.