Tin tức

--- The New Tag - Kurabo Denim, Nhật Bản ---

--- Những chi tiết hoàn toàn mới trên sản phẩm Kurabo Denim, Nhật Bản ---Các post Copper Denim sắp tới, là những chi tiết mới...

--- Tại sao chúng tôi chọn Kurabo ? ---

+ Nhắc đến Nhật Bản, là nhắc đến chất lượng, và độ tỉ mỉ trong từng sản phẩm.+ Cùng chung chí hướng về văn hóa...