--- The New Tag - Kurabo Denim, Nhật Bản ---

--- The New Tag - Kurabo Denim, Nhật Bản ---

--- Những chi tiết hoàn toàn mới trên sản phẩm Kurabo Denim, Nhật Bản ---
 
Các post Copper Denim sắp tới, là những chi tiết mới trên sản phẩm sắp ra mắt. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa, và tính đặc trưng riêng. Truyền tải thông điệp về sự lắng nghe, đổi mới, và nâng cấp chất lượng.
 
+ Tag nhỏ ( Mini Tag ): Được làm ra với mục đích tăng sự nhận diện của sản phẩm Copper Denim, trong một sân chơi Raw Denim đang rất đa dạng tại Vietnam.
 
+ Tag chính ( Tag ): Tên dòng hàng chất lượng, và khác biệt nhất của chúng tôi: LEGACY ( Thừa Hưởng ). Với ý nghĩa đề cao tính lâu dài, bền bỉ. Những gì bạn mua, và trải qua ngày hôm nay, mọi kỷ niệm sẽ được lưu lại trên chiếc quần Denim. Là minh chứng và câu chuyện cảm hứng cho cả thế hệ sau này.
 
Xin cám ơn,
Copper Denim.
 
--- New/Upgraded Details on Kurabo Denim Products ---
 
+ Mini Tag: Make a different, this tag helps Copper Customer to be easily recognized in the community.
 
+ Main Tag: Legacy, the tittle says it all. This product will last, fade and become an inspiration for your futher generations.
 
New Slogan Added...
To be continued.