--- Facts Kurabo 1888: Có thể bạn chưa biết ??? ---

--- Facts Kurabo 1888: Có thể bạn chưa biết ??? ---

--- Facts: có thể bạn chưa biết ??? ---

 
+ Bạn có biết Kurabo là công ty ĐẦU TIÊN sản xuất Denim tại Nhật Bản.
 
+ Là một trong nhưng công ty dệt vải Denim thân thiện với môi trường nhất trên thế giới.
 
+ Sản xuất ra vải Aquatic, một loại Indigo Denim mới nhất, gần như không lem màu khi giặt chung với các sản phẩm trắng. Đây cũng là mục tiêu của Copper Denim cho năm sau.
 
P/s: ( English on Pictures - Please kindly read )
 
Xin cám ơn,
Copper Denim.