--- Sơ lược về Kurabo, Osaka, Nhật Bản ---

--- Sơ lược về Kurabo, Osaka, Nhật Bản ---

+ Thành lập vào năm 1888, Kurabo là một trong ít những nhà dệt vải còn hoạt động tại Nhật Bản. Họ không ngừng phát triển và sản xuất những sản phẩm Denim trong hơn 40 năm, sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất về dệt, nhuộm, và hoàn thiện.

 
+ Kurabo cam kết trong việc luôn luôn cải tiến, và hoàn hảo hóa tất cả sản phẩm của họ từ những ngày đầu thành lập. Điều này giúp họ nhanh chóng xác định nhu cầu về các sản phẩm Denim, và thành quả của Kurabo luôn vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
 
+ Không quá ngạc nhiên khi Kurabo là một nhà dệt có tiếng, và được nhận diện là một công ty đi đầu trong thị trường Denim.
 
--- About Kurabo, Osaka, Japan 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 ---
 
+ Founded in 1888, Kurabo is one of the few remaining cotton spinning companies in Japan today. We have been developing and producing denim products for over 40 years using our proprietary technologies in spinning, dying, weaving, and finishing.
 
+ Kurabo is committed to continuously improving and perfecting our products and services since our inception. This allows us to quickly identify needs in the denim market and resultantly provide products that go beyond our customers’ expectations.
 
+ No wonder Kurabo is a globally known denim mill and recognized as a leader in the world denim market.
 
 
Xin cảm ơn,
Copper Denim.