Flare Patchwork Washed Denim

2,050,000₫
Kích thước:

Mô tả

Sản phẩm liên quan

1,250,000₫
 Skinny Destroy Ripped  Skinny Destroy Ripped
1,850,000₫
 Copper 11oz Selvedge Denim / Indigo Blue - ver 5  Copper 11oz Selvedge Denim / Indigo Blue - ver 5
1,100,000₫
 Flare Patchwork Washed Denim
 Flare Patchwork Washed Denim
 Flare Patchwork Washed Denim